Herlev Hospital

Herlev Hospital ligger i Præstebro Sogn.

Hvis man bliver indlagt på hospitalet, kan man rette henvendelse til sognepræsten der hvor man bor (www.sogn.dk)  Man kan også benytte hospitalspræsterne, se under præster på denne hjemmeside.

I stueetagen er der indrettet Center for fordybelse og tro.  Oppegående patienter kan benytte kirkerummet døgnet rundt, hvis man får behov for en stille stund for sig selv. Der er gudstjeneste med altergang hver anden tirsdag kl 14  ved hospitalspræsterne, se gudstjenestekalenderen på denne hjemmeside.

Gudstjenesten transmiteres i sengebordene.

 

 

Både troende og ateister har fået til at bearbejde deres oplevelser
Patienter og pårørende fra alle trosretninger fik i sommeren 2019 ;et rum til fordybelse og stilhed, når de er på Herlev Hospital.

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte etableringen af Center for Fordybelse og Tro, som blev til ved hjælp af en donation på 8 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

På hospitalerne oplever borgerne livets store yderpunkter lige fra fødsel til død. Det vækker stærke følelser, som mange har brug for et både fysisk og psykisk rum til at bearbejde. Det får borgerne nu i højere grad mulighed for med A. P. Møller Fondens hjælp på Herlev Hospital.

CFT omfatter en selvstændig bygning på omkring 300 m2 fordelt på tre rum: Et kristent kirkerum, et muslimsk bederum og et rum helt uden religiøse symboler, hvor personer tilhørende andre trosretninger eller ikke-troende kan finde rum til fordybelse og stilhed.

Bygningen er et mangeårigt ønske fra hospitalets side og bag udformningen står Henning Larsens Architects.

Et ikke-religiøs rum vil ikke alene tage tilstrækkeligt hensyn til de enkelte gruppers egenart og behov. En del ikke-religiøse bryder sig ikke om at se kors og anden religiøs symbolik, hvorimod det for mange kristne og muslimer har stor betydning at kunne være i et rum, hvor symbolikken er tydelig.

Center for Fordybelse og Tro ligger i tilknytning til have og udearealer. Her er der etableret et særligt uderum for fordybelse.

 

 

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale