Gudstjenester

Kirkeåret

Kirkeåret i den danske folkekirke har sin egen kalender i forhold til det gregorianske kalenderår. Kirkeåret begynder den første søndag i advent og slutter den sidste søndag efter Trinitatis og i løbet af kirkeårets gudstjenester fortælles hele Jesus’ historie fra advent til advent. Kirkeårets struktur begynder således med adventstiden, bygger op til jul, dernæst nytår og helligtrekongertiden. Så følger fasten, der afsluttes ved påske og derefter pinse og resten af året er trinitatistiden.

Liturgiske farver

De liturgiske farver er et udvalg af farver, som følger forløbet i kirkeåret og de præger messehageler og kirkens udsmykning til de pågældende gudstjenester i kirkeåret. Farverne har forskellig symbolsk betydning og i den danske folkekirke anvendes farverne; hvid, rød, grøn, sort og violet:

  • Hvid er fest og renhed: store festdage. 
  • Rød er blod og ånd (ild): Sankt Stefans dag (2. juledag) og i pinsen.
  • Grøn er håb: dage uden specielt præg f.eks. hellig tre konger- og trinitatistiden.
  • Sort er sorg: begravelser og langfredag.
  • Violet er bod: advents- og fastetiden.

Gudstjenester

I Præstebro Kirke afholdes Søndagsgudstjenester, Rytmiske gudstjenester, Kyndelmissegudstjeneste, Påskegudstjenester, Kr. himmelfartsgudstjeneste, Pinsegudstjenester, Skt. Hans gudstjeneste, Allehelgensgudstjeneste, Mortensaftensgudstjeneste, Julegudstjenester, Nytårsgudstjenester og Sang- og musikgudstjenester som alle kan findes under menupunktet Gudstjenester > Gudstjenester – samlet oversigt. Bestilling af kirkebil til gudstjenesterne findes under menupunktet Gudstjenester > Kirkebil. Du kan også følge linkene nedenstående: