Center for Fordybelse og Tro (Herlev Hospital)

Hver anden tirsdag kl. 14:00 afholdes gudstjeneste med altergang i kirkerummet Center for Fordybelse og Tro. Gudstjenesterne transmiteres for de sengeliggende patienter i størstedelen af sengebordene på hospitalets stuer. Se tider for gudstjenester under menupunktet: Gudstjenester > Gudstjenester – samlet oversigt.

 

Derudover afholdes alle 2. helligdagsgudstjenester også på Center for Fordybelse og Tro.


Indlagte kan henvende sig til sogne- og hospitalspræsterne, hvis kontaktdata findes under menupunktet: Kontakt > Præster

Om centeret

Center for Fordybelse og Tro åbnede den 6. juni 2019. Det er finansieret af:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål: 10 mio. 
  • Gladsaxe-Herlev Provsti: 2 mio. 
  • Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for Almengørende formål: 100.000
  • Herlev Bladet: 25.000


Center for Fordybelse og Tro er designet af Henning Larsen Architects og det rådgiverkonsortium, som har stået for projekteringen af Nyt Hospital Herlev.


Sophie Hæstorp Andersen (S), daværende regionsrådsformand i Region Hovedstaden og udtalte følgende: ”Med Center for Fordybelse og Tro på Herlev Hospital kommer vi endnu et skridt på vejen til et mere menneskeligt sundhedsvæsen, som ikke bare ser en patient, der skal opereres og have den rette medicin, men på mennesker, som også har følelsesmæssige og åndelige behov.” (regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder)


Center for Fordybelse og Tro indeholder et kirkerum, et muslimsk bederum og neutralt rum uden religiøse symboler. ”Uanset om man er troende eller ej, så har de fleste behov for at kunne tale med nogen om livets store spørgsmål og for at kunne opsøge stilhed og fordybelse.” udtalte Sophie Hæstorp Andersen i 2019 om det nye Center for Fordybelse og Tro (regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder).