Menighedsråd (referater mm.)

Præstebro Kirkes menighedsråd og deres kontaktdata findes under menupunktet: Kontakt > Menighedsrådet 

 

Præsternes arbejdsgiver er Helsingør Stift – biskoppen og provstener. 

 

Budgettet udarbejdes efter: 

  • at være kirke for hele familien med fokus på børn og unge
  • at forny gudstjenesten med forskellige tiltag
  • at arbejde visionært med musik
  • at udøve diakoni og sjælesorg
  • at medvirke til den fortsatte udvikling af hospitalskirken 

Den første menighedsrådslov blev vedtaget i 1903 og er siden blevet revideret løbende. En af bevægegrundene for indførelsen af en menighedsrådslov var et krav til folkekirken om, at være omfattet af den demokratisering, som samfundet gennemgik. Folkekirkens minister J.C. Christensen foreslog derfor at oprette menighedsråd, hvilket blev vedtaget og gennemført med menighedsloven i 1903. 


Pr. 1. august 2021 er der i flg. Landsforeningen af menighedsråd 1632 menighedsråd i Danmark (menighedsraad.dk/). Menighedsrådsmedlemmerne vælges for en to- eller fireårig periode og sammen med sognets præster udgør de er den mindste demokratiske enhed i folkekirken og er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.

Mødeplan indeværende år

Den 19. januar: menighedsrådsmøde 1

Kollekt og årshjul


Den 9. februar: menighedsrådsmøde 2

Revidering af vedtægter

 

Den 9. marts: menighedsrådsmøde 3

Årsregnskab 2022 og godkendelse afvedtægter


Den 13. april: menighedsrådsmøde 4

 

Den 11. maj: menighedsrådsmøde 5

Godkende regnskab Q1 2023

Udkast til budget 2024

 

Den 15. juni: menighedsrådsmøde 6

 

Juli: ingen menighedsrådsmøde

 

Den 10. august: menighedsrådsmøde 7

Godkendelse af regnskab Q2 2023

 

Den 14. september: menighedsrådsmøde 8

 

Den 12. oktober: menighedsrådsmøde 9

 

Den 9. november: menighedsrådsmøde 10

Endelig godkendelse af budget 2024

Godkendelse af regnskab Q3 2023

Konstituering


December: ingen menighedsrådsmøde

Dagsorden til næste møde samt refereater

Links til dagsorden til næste møde findes under Om kirken > Menighedsrådet > Dagsorden til næste møde og uploades god tid før menighedsrådsmødet. Du kan følge linket nedenstående:

 

Links til referater fra og med 2021 findes under Om kirken > Menighedsrådet > Referater. Referater fra 2020 og tidligere kan rekvireres ved henvendelse på kirkekontoret. Du kan følge linket nedenstående: