Kirkebil

For gangbesværede og ældre i sognet, er der mulighed for at bestille en kirkebil til og fra gudstjenesterne, hvor kirken betaler udgiften. Kontakt kordegnen på telefon: 3030 1010