Kirkebil

Kirkebil

Har De besvær med transport til kirken, er De meget velkommen til at kontakte kordegnen på telefon 3030 1010, der så vil sørge for TAXA transport til kirken - og hjem igen. Udgiften bliver betalt af Præstebro kirke

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale