Fælleskirkeligt

 

Kirkesamarbejde

Igennem mange år har Herlevs Katolske Kirke (Vor Frue), Baptistkirken (Korskirken) samt Herlevs folkekirker (Herlev, Præstebro og Lindehøj) været forenet i

"Herlev fælleskirkelige Udvalg".

Der skabes forståelse og samhørighed kirkerne imellem. Fordomme nedbrydes og erstattes af reel viden og kendskab.

Der skabes mulighed for initiativer og arrangementer på fælleskirkelig grund

 

Vore aktiviteter består i Sankt Hans aften i Præstebro, foredrag, kirkevandringer, arrangementer under Herlev Festuge og fælleskirkelige spis-sammen-aftener

Det har stor værdi, at vi som kristne markerer enhed og fællesskab med evangeliet om Kristus i centrum.

Endelig giver det fælleskirkelige arbejde mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter kirkerne i mellem, og at lære at anskue virkeligheden også den kirkelige, fra andre synsvinkler.

Præstebros repræsentanter i Herlev fælleskirkelige udvalg:

Jørgen Nielsen, Gethe Jacobsen og Sanne Bügel Forner

 

 

 

 

   Fælleskirkelig kalender

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale