Herlev fælleskirkelige Udvalg

Herlev fælleskirkelige Udvalg består af Herlevs folkekirker (Herlev, Præstebro og Lindehøj), Herlevs Katolske kirke (Vor Frue), Baptistkirken (Korskirken) og de tre folkekirkesogne; Lindehøj, Præstebro og Herlev. 


Udvalget består af tre repræsentanter fra hver kirke og har eksisteret siden begyndelsen af 1970’erne. Formålet er at skabes forståelse og samhørighed samt udveksle erfaringer og synspunkter kirkerne i mellem, og derved anskue virkeligheden – også den kirkelige – fra forskellige synsvinkler, så eventuelle fordomme erstattes med viden om og kendskab til hinandens forskelligheder. Samtidig giver udvalgssamarbejdet mulighed for at udvikle initiativer og arrangementer på fælleskirkelig grund, hvor det giver mening at stå sammen som kristne og markere enhed og sammenhold.


Repræsentanterne fra de tre kirker mødes jævnligt og arrangerer fælleskirkelige aktiviteter som bla. under Herlev Festuge.