Menighedsrådet

Menighedsrådsformand,

underskriftsberettiget og kontaktperson

Elna Koudal

Email: 1307elna@gmail.com

Næstformand

Gethe Jacobsen

Email: gethe-paula@mail.dk

Kasserer og underskriftsberettiget

Lise Madsen

Email: lise@nimbussen.dk

Menighedsrådsmedlem

Jørgen Nielsen

Email: jorgenn137@gmail.com

Kirkeværge

Axel Egeløv (ekstern)

Email: axel.egelov@gmail.com


Bygningssagkyndige

KUBEN Management

Kim Birk Rasmussen


Formand for valgbestyrelsen

Gethe Jacobsen


Herlev fælleskirkeligt Udvalg

Gethe Jacobsen

Lise Madsen


Kirkegårdsudvalget

Gethe Jacobsen

Lise Madsen


Aktivitetsudvalg

Emil Skovsgaard Christensen

Gethe Jacobsen

Jørgen Nielsen

Kristine Nordentoft Gustav

Niels Rasmussen


Arbejdsmiljøudvalget

Benny Chordt Hansen (personalerepræsentant)

Lise Madsen (menighedsrådsrepræsentant)