Om kirken

Præstebro Kirke er beliggende på Tornerosevej 115, 2730 Herlev i Præstebro sogn, som er en del af Gladsaxe-Herlev provsti der består af 11 sogne inklusiv Præstebro sogn. Gladsaxe-Herlev provsti hører under Helsingør Stift.


Under dette menupunkts underpunkter fortælles historien om Præstebro Kirkes tilbliven, fra to månedlige gudstjenester i Elverhøjens Skole til opførelsen af kirken, designet af arkitektparret Inger og Johannes Exner. Derudover gennemgås kirkens arkitektur og interiør i et andet underpunkt.


Kirkerummet Center for Fordybelse og Tro og dets funktion som en del af Præstebro Kirke placeret på Herlev Hospital beskrives også i et af underpunkterne. Kirkerumet er placeret på: Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, 1. etage, 2730 Herlev.


Derudover beskrives menighedsrådets opgaver og der er undermednuer med dagsorden til førstkomne menighedsrådsmøde, mødeplan for indeværende år samt referater fra menighedsråder fra og med 2021. Referater fra 2020 og tidligere kan rekvireres ved henvendelse på kirkekontoret. Menighedsrådsmedlemmer og deres kontaktdata findes under menupunktet Kontakt > Menighedsrådet.


Sluttelig beskrives Herlev fælleskirkelige Udvalg; dets mission og dets fælleskirkelige aktiviteter i løbet af året.


Omtaler af de forskellige områder, råd og udvalg er beskrevet under de respektive menupunkter. Du kan også følge linkene nedenstående: