Vielse

For at blive kirkeligt viet skal den ene af parterne være medlem af Folkekirken. Ellers er vielsen ikke juridisk gyldig. Man skal henvende sig til Kirkekontoret eller til en af kirkens præster for at træffe en aftale om vielse. Der skal i ’god tid’ inden vielsen indleveres en såkaldt ’Prøvelsesattest’ i original til os   -  den må ved vielsen dog ikke være mere end fire måneder gammel. Attesten godtgør, at der intet juridisk er til hinder for, at parterne kan gifte sig med hinanden. Den fås ved henvendelse til Borgerservice i bopælskommunen.

Vedr. navneændringer på bryllupsdagen – se under Navneændringer , nedenfor

Præsten vil indkalde til en samtale et stykke tid inden vielsen.

Formular til vielsesoplysninger

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale