Vielse

For at blive kirkeligt viet skal den ene af parterne være medlem af Folkekirken. Hvis I gerne vil vies, skal I henvende jer til kirkekontoret eller til en af kirkens præster for at træffe en aftale. 


Der skal i ”god tid“ inden vielsen indleveres en såkaldt prøvelsesattest i original til kirkekontoret og den må ved vielsen ikke være mere end fire måneder gammel. Attesten godtgør, at der intet juridisk er til hinder for, at parterne kan gifte sig med hinanden. Prøvelsesattesten fås ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk: Ansøg om vielse - ægteskabserklæring


Præsten vil indkalde til en samtale om brylluppet og forløbet i kirken et stykke tid inden vielsen. 


Navneændring

Ved navneændringer på bryllupsdagen – se under menupunktet Information > Navneændring eller følg linket nedenstående:

Lokaleleje i forbindelse med vielse

En reception af en 4-timers varighed er mulig i forbindelse med vielse. Prisen er kr. 1500 og leje aftales med kirkekontoret.