Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Dødfald kan nu anmeldes digitalt. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden. Anmeldelsen skal vedlægges lægens dødsattest.

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig til præsten / Kordegnekontoret. Præsten aftaler en samtale med de efterladte.

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale