Fødsel

Fødsel registreres af Kirkekontoret i moderens bopælssogn på baggrund af en fødselsanmeldelse fra hospitalet. Ved hjemmefødsel registreres der på samme måde på baggrund af jordemoderens anmeldelse.

 

Forældre skal normalt aldrig selv anmelde fødslen. Den eneste undtagelse til dette er, hvis der er tale om hjemmefødsel uden jordemoder og i dette usædvanlige tilfælde skal forældrene anmelde fødslen til moderens bopælssogn senest 14 hverdage efter fødslen på Borger.dk via dette link: Fødselsanmeldelse 

 

Mødre uden dansk personnummer bedes kontakte kirkekontoret indenfor kontorets åbningstider senest 14 hverdage efter fødslen for nærmere vejledning.

 

I Danmark udstedes ikke særlige fødselsattester, idet personattesten træder i stedet for en sådan. I modtager ikke automatisk en personattest ved fødselsregistreringen, men hvis I ønsker en sådan, kan den bestilles på Borger.dk via dette link: Bestil personattest

 

En såkaldt fødsels- og dåbsattest udstedes alene i forbindelse med dåb. Læs mere under linket: Dåb

 

Birth

Births are registered by the parish office in the mother’s home parish on the basis of a notification by the hospital or midwife. If you have a Danish CPR-number, this should happen automatically with no action needed on your part. 

 

The only circumstance in which you need to register the birth yourself is if you gave birth outside of a hospital without a midwife present. In this rare instance, the parents are obliged to report the birth within 14 business days of the date of birth using this link on Borger.dk (Danish language only): Fødselsanmeldelse

 

You do not automatically receive a certificate, but if you have Danish MitID, you can order one on Borger.dk: Bestil personattest

 

If you do not have a Danish CPR-number, please contact the parish office within 14 business days after the date of birth for further information on how to proceed.