Fødsel/Birth

Fødsel

Registreres af Kirkekontoret i moderens bopælssogn efter elektronisk advis fra fødselsstedet (hospital). Ved hjemmefødsel meddeler jordemoder fødslen til Kirkekontoret sammesteds. Forældrene skal i ingen tilfælde foretage anmeldelse.

Mødre uden dansk personnummer og/eller dansk bopæl, der føder på Herlev Hospital, skal dog møde op med gyldig legitimation pas, fødselsattest, opholdstilladelse, asyl papirer og evt. vielsesattest på kirkekontoret: Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev Dette skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Hvis I bor langt væk, eller der er andre forhindringer så ring eller mail til kirkekontoret, og aftal nærmere.

 

Birth

Births are registered by us according to notification from the place of birth (hospital). Parents with a Danish residence and Danish CPR-numbers need not make any arrangements with us.

Mothers without Danish CPR-number and/or without Danish residence, who give birth at Herlev Hospital, must come to the office with valid ID (Passport or similar) plus residence permit and marriage certificate, i.e. if you are married and have a residence permit, to Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev to reach us latest 14 days after birth of the child. If you live far away or there are other problems please call or mail the office to make an arrangement

However, see also below under “Paternity”.

 

  

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale