Navngivning

Ifølge dansk lov skal et barn være navngivet senest seks måneder efter fødslen. Jeres barn skal have mindst ét fornavn og nøjagtigt ét efternavn. I kan desuden vælge at navngive med et eller flere mellemnavne.

 

I kan uden videre navngive med ethvert fornavn, som findes på Familieretshusets liste over godkendte fornavne, såfremt navnet er godkendt til barnets køn, se: Godkendte fornavne

 

I kan desuden uproblematisk navngive med ethvert efternavn, som barnet har slægtsmæssig adkomst til, hvilket vil sige alle navne, som er eller har været båret som efternavn af barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

 

Som mellemnavne kan I give både godkendte fornavne og efternavne, som barnet har slægtsmæssig adkomst til. Vær opmærksom på, at et godkendt fornavn som mellemnavn, ikke kan tages som efternavn senere, medmindre der er separat slægtsmæssig adkomst til det.

 

Hvis I navngiver med godkendte fornavne og med efternavne, som der er slægtsmæssig adkomst til, vil ansøgningen om navngivning som udgangspunkt kunne behandles og godkendes i sognet. Hvis der ansøges om ikke-godkendte fornavne, nydannede efternavne eller navne efter udenlandsk navnetradition, skal ansøgningen muligvis behandles af Familieretshuset, som træffer afgørelse i sagen. Dette kan tage længere tid.

 

I kan anmode om navngivning på borger.dk under: Navngivning

 

Naming

According to Danish law, you need to name your child no later than 6 months after the birth. You need to give your child at least one first name and exactly one last name.

 

In addition, you can give your child one or more middle name(s). You can see a list of first names that are already approved in Denmark (Danish language only) at familieretshuset.dk: Godkendte fornavne

 

Your baby has the right to bear any last name of their parents, grandparents, great-grand-parents or great-great grandparents, but you may well have to prove the relationship.

 

As a middle name, you can give any approved first name and any name that your child can take as a last name. An approved first name used as a middle name can, however, not later be taken as a last name.

 

If you are applying for naming with only approved first names and last names that the baby has a proved relationship to, your application will typically be processed and approved in the parish. If you are applying for first names that are not yet approved in Denmark, for completely new last names, or for names following foreign naming conventions, your application may well have to be decided by Familieretshuset. This may take longer.

 

If both parents have MitID, you can apply for naming on this link at borger.dk (Danish language only): Navngivning

 

If one of you do not have MitID, you need to fill out an application form on paper and hand it in at the parish office: Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev.