Udmeldelse af Folkekirken

Udmeldelse sker ved mail til præsten / Kirkekontoret i bopælssognet. Det er vigtigt, at man ved udmeldelse af Folkekirken oplyser sine pårørende om det, så de er opmærksomme på de konsekvenser det har specielt i.f.m. dødsfald, hvor man dermed frasiger sig gejstlig medvirken ved bisættelsen/begravelsen, 

Når man melder sig ud af folkekirken mister man retten til kirkelige ydelser såsom kirkelig vielse og begravelse.

Der sker ved udmeldelsen automatisk registrering vis-a-vis skattemyndigheder, 

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale