Børn og musik

Et af Præstebro Kirkes fokuspunkter er: ”At være kirke for hele familien med fokus på børn og unge“. Det praktiseres bla. ved at have et musisk udbud af aktiviteter fra børnenes første levemåneder og mange år op gennem deres barndom. De mange musiske aktiviteter har således til formål både at give børnene sangglæde- og sangoplevelser, men også et trygt og velkendt forhold til kirkerummet.

 

Udover de musiske aktiviteter har Præstebro Kirke også fokus på børn i forhold til FDF og Skoletjenesten. FDF beskriver sig selv som følger: 

Et frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation... FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed... Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, og det præger den måde, vi er sammen på.


Og Skoletjenesten beskriver sig selv som følger:

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. Vi udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer... Vi underviser børn og unge inden for natur, kultur og kunst fra de starter i daginstitution til de forlader en ungdomsuddannelse. Vi deler viden og skaber netværk blandt andet gennem studiegrupper, temadage, konferencer og kompetenceudvikling.


Hver af disse aktiviteter er beskrevet under de respektive menupunkter. Du kan også følge linkene nedenstående: