Hvad gør jeg ved...

Fødsel

Registreres af Kirkekontoret i moderens bopælssogn efter elektronisk advis fra fødselsstedet (hospital). Ved hjemmefødsel meddeler jordemoder fødslen til Kirkekontoret sammesteds. Forældrene skal i ingen tilfælde foretage anmeldelse.

Mødre uden dansk personnummer og/eller dansk bopæl, der føder på Herlev Hospital, skal dog møde op med gyldig legitimation pas, fødselsattest, opholdstilladelse, asyl papirer og evt. vielsesattest på kirkekontoret: Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev Dette skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Hvis I bor langt væk, eller der er andre forhindringer så ring eller mail til kirkekontoret, og aftal nærmere.


Births

Births are registered by us according to notification from the place of birth (hospital). Parents with a Danish residence and Danish CPR-numbers need not make any arrangements with us.

Mothers without Danish CPR-number and/or without Danish residence, who give birth at Herlev Hospital, must come to the office with valid ID (Passport or similar) plus residence permit and marriage certificate, i.e. if you are married and have a residence permit, to Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev to reach us latest 14 days after birth of the child. If you live far away or there are other problems please call or mail the office to make an arrangement

However, see also below under “Paternity”.


Faderskab

Hvis barnets forældre ikke er gift med hinanden, og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 14 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt fra kirkekontoret til moderen efter fødslen.

Med de nye selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk  skal I selv udfylde en "Omsorgs- og ansvarserklæring" med jeres NemID. Klik her
 

Hvis I ikke kan anmelde digitalt, findes linket til papirversionen af blanketten: her.

Den kan I derefter sende til kirkekontoret

I skal være opmærksomme på, at vitterlighedsvidnerne skriver under på, at jeres underskrifter er ægte, og at dateringen er rigtig. Det vil sige, at de skal se jer skrive under, hvorpå de selv underskriver umiddelbart efter.

Medmoderskab

Den 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft om medmoderskab.

De nye regler betyder en høj grad af ligestilling af par af samme køn og par af forskelligt køn, når faderskabet / medmoderskabet til et barn skal fastslås.

Reglerne betyder eksempelvis, at medmoren til barnet får de samme rettigheder og pligter over for barnet.

Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om medmoderskab. Læs mere her.

Paternity

If the parents of the child are married to each other the husband is in a legal sense considered father of the child. If the parents have been married outside Denmark, and this is not registered in the Danish Registry, you must contact the “Borgerservice” at your Municipality with your Certificate of Marriage, This must be in original and in a “understandable language” (in practice one of the Nordic languages or English. Alternatively in a certified translation). Once your marital status has been registered in the Registry the husband is considered father of the child, and will as such appear on the birth certificate for the child.

If the parents are NOT married to each other you may issue a "Omsorgs- & Ansvarserklæring" (Care and Paternity Statement) It is available here and submit this to our office.
 

It must be signed by two witnesses, and the date of signature by the parents and the witnesses must be identical. The Statement must reach us not later than 14 days after birth of the child. If it does not reach us within this time the case will be submitted to Statsforvaltningen for decision on paternity. And if the mother does not have a Danish residence and the Statement has not reached us within the 14 days‟ limit you may contact the relevant authorities in the mother‟s country of residence to have a father of your child registered there. If subsequently you take residence in Denmark you may have this registered also in the Danish Registry by contacting „Borgerservice‟ in your municipality.

In all cases naming of the child should be handled by the relevant authorities in the mother’s country of residence. A child born and residing in Denmark must be named latest six months after birth.


Navngivning

Iflg. Dansk lov skal et barn navngives senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af Kordegnekontoret på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb.

Forældre skal nu pr 2014 ansøge om navngivningen digitalt på borger.dk./navngivning Klik her.

Hvis I ikke kan ansøge digitalt, findes papirversionen af blanketten her.

En liste over godkendte fornavne findes på ankestyrelsens hjemmeside her. 

I tvivlsspørgsmål om navngivning kontakt Kirkekontoret.

Naming your child

A child born and residing in Denmark must be named latest six months after birth. The naming form can be found HERE


Dåb

Ønskes barnet døbt skal man henvende sig til Kirkekontoret eller til en vore præster for at træffe en aftale. Dåb vil normalt ske i forbindelse med en af kirkens Gudstjenester og præsten vil indkalde til en samtale nogle dage inden dåben for at gennemgå dåbens betydning og forløb. Et barn skal navngives ved dåben, såfremt det ikke allerede er navngivet (se ovenfor). Ved dåben skal der registreres minimum to og maksimum fem faddere. Disse skal være døbte og over konfirmationsalderen.  Ved dåben bliver man medlem af Folkekirken.


Konfirmation

Indskrivning til konfirmationsundervisning finder sted, mens barnet går i 7. klasse. Gennem skolen bliver forældrene i februar/marts orienteret om indskrivningsdagen i kirkerne, hvor man skal henvende sig til præsterne, medbringende dåbs- eller navneattest.
Undervisningen begynder i september.
Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb og har modtaget konfirmationsundervisning i kirken.
Konfirmationen finder normalt sted i foråret.


Vielse

For at blive kirkeligt viet skal den ene af parterne være medlem af Folkekirken. Ellers er vielsen ikke juridisk gyldig. Man skal henvende sig til Kirkekontoret eller til en af kirkens præster for at træffe en aftale om vielse. Der skal i ’god tid’ inden vielsen indleveres en såkaldt ’Prøvelsesattest’ i original til os   -  den må ved vielsen dog ikke være mere end fire måneder gammel. Attesten godtgør, at der intet juridisk er til hinder for, at parterne kan gifte sig med hinanden. Den fås ved henvendelse til Borgerservice i bopælskommunen.

Husk det er også muligt at blive gift udenfor kirkerummet, i vort smukke amfiteater udenfor kirken eller i vore mange grønne områder eller hjemme i haven. der skal blot være stole til gæster, alter og kors. Præsterne tager gerne hjem og kigger på  mulighederne, præsterne tager korsangere og evt. organist med til sangen og musikken.

Præsten vil indkalde til en samtale et stykke tid inden vielsen.

Vedr. navneændringer på bryllupsdagen – se under Navneændringer nedenfor.


Navneændringer

Alle ansøgninger om navneændringer skal ske digitalt med de nye selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk med brug af NEMID.

KUN navneændringer i forbindelse med vielse er gratis i tre måneder efter vielsen. For alle andre navneændringer koster sagsbehandlingen et gebyr. I 2014 er gebyret 500 kr. - Fra 1.januar 2015 er gebyret 510 kr.

Du kan læse mere om reglerne for navneændringer her

Navneændring på bryllupsdagen. Klik her.

Hvis I ikke kan ansøge om navneændring på bryllupsdagen digitalt, kan blanketten udskrives her og afleveres på /sendes til kirkekontoret. Klik her.

Alle andre navneændringer: Klik her.

Hvis du ikke kan ansøge om navneændringen digitalt, kan blanketten udskrives her og afleveres på/sendes til kirkekontoret. Klik her. 

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Dødfald kan nu anmeldes digitalt. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden. Anmeldelsen skal vedlægges lægens dødsattest.

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig til præsten / Kordegnekontoret. Præsten aftaler en samtale med de efterladte.


Indmeldelse/Gen-indmeldelse i Folkekirken

Indmeldelse sker normalt ved dåb. Kontakt en af kirkens præster for en aftale. Hvis man allerede er døbt men har været udmeldt og ønsker genindmeldelse, skal man henvende sig til en af kirkens præster for en samtale. Derefter registreres medlemsskabet automatisk også hos skattemyndighederne.


Udmeldelse af Folkekirken

Sker ved skriftlig anmodning til Kirkekontoret i bopælssognet. Det er vigtigt, at man ved udmeldelse af Folkekirken oplyser sine pårørende om det, så de er opmærksomme på de konsekvenser det har specielt i.f.m. dødsfald, hvor man dermed frasiger sig gejstlig medvirken ved bisættelsen/begravelsen.

Der sker ved udmeldelsen automatisk registrering vis-a-vis skattemyndigheder.


Gen-udstedelse af attester

Med de nye selvbetjenings muligheder kan man nu bestille en attest via borger.dk: Klik her.

Man kan også henvende sig personligt til Kirkekontoret i bopælssognet med gyldig legitimation. Attester kan generelt ikke sendes per post til andre adresser end den, man er opført på i Personregisteret. Ønskes attester sendt til udenlandske adresser, vil de blive fremsendt poste restante til en officiel dansk repræsentation.

Sognebåndsløsning

Ønsker du at løse sognebånd rettes henvendelse til den præst, du vil løse sognebånd til.

Blanketter til brug ved sognebåndsløsning og anmodning om optagelse på valglisten i sognebåndsløsersognet fås ved henvendelse til kirkekontoret/præsten eller her:

sognebaandsloesning.pdf

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale