Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Hospitalskirken

Herlev Hospitals
Center for fordybelse og tro
for patienter og pårørende

Både troende og ateister har fået til at bearbejde deres oplevelser

Patienter og pårørende fra alle trosretninger fik i sommeren 2019 ;et rum til fordybelse og stilhed, når de er på Herlev Hospital.

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte etableringen af Center for Fordybelse og Tro, som blev til ved hjælp af en donation på 8 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Og med bidrag fra Gladsaxe- Herlev provsti til indretning af hospitalskirken i CFT.

På hospitalerne oplever borgerne livets store yderpunkter lige fra fødsel til død. Det vækker stærke følelser, som mange har brug for et både fysisk og psykisk rum til at bearbejde. Det får borgerne nu i højere grad mulighed for med A. P. Møller Fondens hjælp på Herlev Hospital.

CFT omfatter en selvstændig bygning på omkring 300 m2 fordelt på tre rum: Et kristent kirkerum, et muslimsk bederum og et rum helt uden religiøse symboler, hvor personer tilhørende andre trosretninger eller ikke-troende kan finde rum til fordybelse og stilhed.

Bygningen er et mangeårigt ønske fra hospitalets side og bag udformningen står Henning Larsens Architects.

Et ikke-religiøs rum vil ikke alene tage tilstrækkeligt hensyn til de enkelte gruppers egenart og behov. En del ikke-religiøse bryder sig ikke om at se kors og anden religiøs symbolik, hvorimod det for mange kristne og muslimer har stor betydning at kunne være i et rum, hvor symbolikken er tydelig.

Center for Fordybelse og Tro ligger i tilknytning til have og udearealer. Her er der etableret et særligt uderum for fordybelse.