Faderskab/Paternity

Hvis barnets forældre er gift med hinanden er ægtemanden automatisk fader til barnet. Medmindre andet er relevant. Hvis forældrene er blevet gift i udlandet og dette endnu ikke er registreret i det danske personregister, skal man henvende sig med vielsesattesten (original og i et umiddelbart forståeligt sprog eller oversættelse af autoriseret translatør) til Borgerservice i bopælskommunen og få civilstanden registreret i Personregisteret. Derved registreres ægtemanden som far til barnet. Fødselsattest med begge forældre påført udstedes af Kirkekontoret.

Hvis barnets forældre ikke er gift med hinanden, og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 14 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt fra kirkekontoret til moderen efter fødslen. Med de nye selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk , hvor kan I selv udfylde en

"Omsorgs- og ansvarserklæring" med jeres NEMID. "Klik her": https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=14faad6b-...

Hvis I ikke kan anmelde digitalt, findes papirversionen af blanketten på www.personregistrering.dk. "Klik her": https://www.personregistrering.dk/fileadmin/pdfs/print/Faderskabsblanket...

Den kan I derefter sende til kirkekontoret

. I skal være opmærksomme på, at vitterlighedsvidnerne skriver under på, at jeres underskrifter er ægte, og at dateringen er rigtig. Det vil sige, at de skal se jer skrive under, hvorpå de selv underskriver umiddelbart efter.

Medmoderskab:

Den 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft om medmoderskab.

De nye regler betyder en høj grad af ligestilling af par af samme køn og par af forskelligt køn, når faderskabet / medmoderskabet til et barn skal fastslås.

Reglerne betyder eksempelvis, at medmoren til barnet får de samme rettigheder og pligter over for barnet.

Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om medmoderskab. Læs mere her "klik her": http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8721


Paternity

If the parents of the child are married to each other the husband is in a legal sense considered father of the child. If the parents have been married outside Denmark, and this is not registered in the Danish Registry, you must contact the “Borgerservice” at your Municipality with your Certificate of Marriage, This must be in original and in a “understandable language” (in practice one of the Nordic languages or English. Alternatively in a certified translation). Once your marital status has been registered in the Registry the husband is considered father of the child, and will as such appear on the birth certificate for the child.

If the parents are NOT married to each other you may issue a "Omsorgs- & Ansvarserklæring" (Care and Paternity Statement) It is available

HERE ("Klik her") https://www.personregistrering.dk/fileadmin/pdfs/print/Faderskabsblanket...)

and submit this to our office.

It must be signed by two witnesses, and the date of signature by the parents and the witnesses must be identical. The Statement must reach us not later than 14 days after birth of the child. If it does not reach us within this time the case will be submitted to Statsforvaltningen for decision on paternity. And if the mother does not have a Danish residence and the Statement has not reached us within the 14 days‟ limit you may contact the relevant authorities in the mother‟s country of residence to have a father of your child registered there. If subsequently you take residence in Denmark you may have this registered also in the Danish Registry by contacting „Borgerservice‟ in your municipality.

 

 

Præstebro Kirke      Tornerosevej 115      2730 Herlev
  praestebro.sogn@km.dk

  3030 1010

Åbningstid: tirsdag, onsdag, Torsdag og fredag kl. 10:30 - 14:30    |    anden torsdag i måneden kl. 14:30 - 17:00    |    efter aftale